Ден на психичното здраве: болката да си здрав

Снимка: архив
Изразителната и малко позабравена българска дума „изцеление“ произхожда от корена „цял“ и всъщност означава да постигнеш цялост. В деня на психичното здраве 10 октомври потърсихме д-р Владимир Сотиров, който пред микрофона на програма „Христо Ботев“ също откри връзката между това да бъдеш цялостна личност, приемаща всички аспекти на живота, включително и страданието, и това да си здрав.

За сакралността на вътрешните ни преживявания, за уязвимостта ни в желанието да ги споделяме с другите, за риска да отхвърлиш сигурността и уюта на всеобщото лицемерие и да дадеш шанс на собствената си автентичност – за всичко това ни кара да се замислим д-р Сотиров по-нататък. Говори също за потребността от повече знание в обществото ни за сложността на човешката природа и за същността на психичното.