Геномът на неандерталеца разказва

Проблемът за липсващото звено между маймуната и човека продължава да вълнува изследователите от появата на Дарвиновата теория за еволюцията от втората половина на XIX век до днес. В последните години се появиха нови артефакти, които родиха и нови научни хипотези. Голяма част от тях са свързани с тълкуването в контекста на генетичния анализ на един период от антропогенезата в далечното минало, когато за около пет хиляди години на планетата съжителстват неандерталецът и един друг наш древен предшественик.   
Ще се променят ли досегашните ни представи за Homo Sapiens след  последните изследвания на ДНК на неандерталеца, направени от шведския учен Сванте Паабо и негови колеги?
Отговорът в звуковия файл от проф. д-р Георги Милошев, ръководител на Лабораторията по молекулярна генетика към Института по молекулярна биология при БАН.