Две изкуства в едно – стенопис и дърворезба

Снимка: artgallery-smolyan.com

Градската художествена галерия Смолян този месец отбелязва два юбилея – 70-годишнината на художниците Ружко Челебиев и Асен Трампов. Съвместната им изложба се нарича „Проекти и реализация в стенописа и дърворезбата“ и представя част от значителното творчество на тези два автора в областта на художеството.

Значимите дати са много – проф. Ружко Челебиев отбелязва и 30 години от голямото си призвание в Художествената академия, в специалност „Стенопис“, където преподава живописен етюд и композиция и в момента, защото се цени неговата работа. Още факти от биографията му – има реализирани над 40 стенописни творби и мозайки, от които можем да отделим мозайка в кметството на Смолян, стенописен таван в град Отару, остров Хокайдо, Япония. Той е двукратен носител на наградата за изкуство и култура на град Смолян. 

Не са малко реализациите и на другия участник в изложбата – Асен Трампов, сред които са творби за Ритуални зали – дърворезба в кметството на с. Могилица и Златоград… Като истински деца на Родопите, като родопчани, вдъхновени от магията на тази природа, като съвременни, модерни автори, техните стенописи и съответно дърворезба са пример за синтез между жизнена среда и архитектура. Известен е и един автопортрет на Ружко Челебиев с четка в ръка, сред архитектурния пейзаж на Смолян, като неръкотворен белег за тази всеотдайност и висок пример в изкуството.