Могъществото на светлината

Лазерните технологии се появиха през 60-те години на ХХв., но вече не можем да си представим живота без тях
Снимка: wiki.metropolia.fi

От появата им през 60-те години на ХХ век до днес лазерите предизвикаха същинска революция. В наши дни буквално не можем да си представим живота без тях – те все по-категорично навлизат в различните области на медицината, промишлеността, телекомуникациите, нанотехнологиите, изследванията на Космоса, опазването на паметниците на културата, индустрията за забавления.

За невероятно богатия потенциал от авангардни приложения на лазерните технологии, които предизвикват свръхбързия квантов свят, както и за забележителното откритие на своя студент проф. Теньо Минчев в областта на рентгеновите лазери разказва доц. Иван Бъчваров от катедра „Квантова елекроника“ на Физическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ - ръководител на Лабораторията по лазерна физика и приложения и Лабораторията по фотоника. .