„Припомняне“ – една изложба с кодови и символни послания

Снимка: Архив
„Подредени от някого или разпръснати по волята на случая каменни плочи, съдове, плодове и зверове, понякога с озадачаващи форми, усетени като в натюрморт, интериор или пейзаж, на пиедестал или долу в сянката, обвързват видимостта на предметния свят“ – с тези въвеждащи думи към своята изложба в галерия „Финес“ художникът Светломир Мариновски представя основната си идея в тази нова своя живопис. Той е от артистите, които боравят еднакво добре и със словото и с художествените жанрове, намирайки във всяко време нещата, които трябва да изрази и като вдъхновение и състояние. Експозицията показва точно 40 творби, създадени през последните две години, като нещата са далеч от абстрактното и в същото време са заобиколени от енигма, от податки за време и предмети, завоалирани в сянка и особена многопластовост. Завършил Художествена академия в курса на проф. Галилей Симеонов, Светломир Мариновски работи в областта на живописта – както се уверявате, и в графиката  и рисунката. Стреми се във всяка своя изява да бъде различен и в нова светлина, като припомня уроците на Учителите – затова изложбата се нарича „Припомняне“. Преди време той показа изложба в галерия „Средец“ със заглавие „Обиталища“ – една голяма тема в неговото изкуство. Възприема пейзажа като повърхност, чувствителна към всичко, сътворена от ръката на човека или носещо неговия отпечатък. Търси свободата и паметта, която я обитава. Търси нови пространства и да се докосне до Обетована земя като хармония с реалността – това е същностното в изкуството на Светломир Мариновски.