Изложба на Греди Асса

Греди Асса
Снимка: Петър Георгиев

Греди Асса – разпознаваемо, като един от най-известните български художници  име, показва новата си самостоятелна изложба в галерия „Ракурси“. Добре познат, но винаги различен, непрестанно променящ се и търсещ да изрази себе си в различна емоционалност и поглед към света. Респектиращ е броят на неговите самостоятелни изложби – 80 на брой.

Сред тях: „Пресечни точки“, „През пустинята“, „Идея за дом“, „Балкански ветрове“, „Животът е съновидение“, Биенале на изкуствата във Венеция – с изложба „Свързаността на поколенията“, в които изобразява онази чувствителност към света, напластена като емоция и преживявания.

В галерия „Ракурси“ изложбата му няма заглавие, а ключови думи, които ни въвеждат в смисъла и образите в неговите маслени платна и акварели: „Луна“, „Морско настроение“, „Буря“, „Топъл ден“, „Аквариум“, „Часовник“ – са заглавията на отделните картини, в които включената предметност, яркия, наситен колорит, силната – със замах положена – мазка, са израз на мигове, процеп светлина, парчета опит, приятелства и предателство.

Ще припомним и това, че Греди Асса заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров са създатели  на неформалната група „Градът“, която им даде силен тласък в утвърждаването и като интересни, различни съвременни художници. „Времето няма смисъл, има смисъл само това, което правиш“ – е веруюто на Греди Асса, което той потвърждава в тази своя изложба.