През отворената врата на започващата година

Валентин Калинов
Снимка: Alma mater TV

Поглеждаме през вече отворената врата, която води към 2019 г., за да помислим в „Нашият ден“ за възможното и невъзможното, за реалистичните и за нереалистичните философски допускания, за посоката и за движещите сили, за вглеждането във важното.

Правим го заедно с философа Валентин Калинов. За да ни каже той кое е важното, в което трябва да се вгледаме, когато искаме – когато искаме сбъдване на пожеланото.

Повече ще научите в звуковия файл.