Фолклор и композиторско творчество: Сюитата – български варианти

Георги ТутевРомантизмът и следващите епохи разширяват неимоверно порядъка, който е заложен в старата сюита. Към основните танци – алеманда, куранта, сарабанда, жига се прибавят нови и нови. Високият барок – особено Бах с партитите си, се издига над земното притегляне на фолклорния танц, влага в сюитния порядък нов смисъл. Сюитата често е тематично обвързан цикъл, който излиза от рамките на танцовото.
Българската професионална композиторска школа стъпва първоначално на най-устойчивото от духовното наследство – народната музика. Това е романтичното, което характеризира всяка млада национална школа. Българската сюита в първите професионални опити е често низ от аранжирани народни танци. Следващите стъпки на вече зрелия професионализъм внасят в нея музикален финес и оркестрова логика.
В предаването са включени части от сюити на Филип Кутев, Марин Големинов, Константин Илиев. И Ренесансовата музика на Георги Тутев, която е връщане към ренесансовия модел, същевременно, както при бароковите майстори, е откъсване от земното притегляне на първичния танц.

понеделник, 4 февруари, 17.30 часа