Кинофестивалът „(Не)възможното образование“ – 15-24 февруари 2019

Снимка: pxhere

Идеята за универсална и единствено „правилна“ система на образование отдавна е изживяла времето си. Още в началото на 20-и век се появяват критици и реформатори на традиционното масово образование, рожба на индустриалната революция и войнствения дух на европейския 19-и век, силно нуждаещ се от достатъчно грамотни, дисциплинирани и ефикасни работници и войници.

Въпреки това моделът на класно-урочната система, в която учителят „налива“ знание по точна схема и дози в главите на учениците си, все още не напуска класните стаи и масовата представа за образование. (Не)възможно ли е калъпът да се разчупи и да допусне съществуването на различни идеи, модели, подходи към образоването на децата във време, когато животът се променя по-бързо и неочаквано дори от фантазиите ни?

И двата отговора са възможни, зависи от всички нас – родители, граждани, учители – от нашата информираност и личен избор. Мисията на форуми като кинофестивала за документални филми „(Не)възможното образование“ е да представят пред колкото е възможно по-широка публика различни съвременни модели на училища и учене, някои с достатъчно натрупан опит, за да се достигне онази „критична маса“ от хора, които да поискат съществуващата система да се отвори за нови, различни, гъвкави, хуманни подходи към формирането на младата личност.

Основен организатор на кинофестивала е Общността за демократично образование.

Новото тази година е, че прожекции, дискусии и работилници ще има също в Бургас, Пловдив, Варна и Добрич. Повече място е отделено и на наши български образователни модели.