Изложба живопис на Владимир Пенев

Винаги е голямо предизвикателство да представяш изложба на художника Владимир Пенев, защото в добрия смисъл може да се каже, че той е странна птица в нашето изобразителното изкуство. И като живопис, и като личност, като характер. Галерия „Форум“ отбеляза всъщност два празника за този артист – неговия рожден ден, точно на 19 февруари, и самата изложба като концентриран, представящ всички посоки в неговото изкуство, образ. Обикновено Владимир Пенев пише за всяка своя експозиция определен кратък текст – своеобразен манифест за нещата, които във всяка нова изложба го представят. Но може би онова, което винаги е в основата на неговата живопис, е „Многопластовата реалност, различните нива на възприемане на делничното, баналното, познатото и натовареността му с друго, по-различно особено значение“. Една сграда, едно дърво, една човешка фигура, една скрита фабулност, вечните кипариси, натоварени с особена магичност, ни водят към подсъзнателното, към отварянето на други светове, към другата същност на нещата, превръщайки ги в третото око. Заглавията ни водят към това – „Нощен натюрморт“, „Ехо от любов“, „Кипариси“, „Остров за двама“, „Натюрморт в бяло“, „Онази нощ“, „Разминаване“. В изложбата има две платна, в които, като в прочутия сюжет за Невидимия човек – има ги дрехите, ръцете, обърната фигура, няма ги лицата, образите на самите човеци. Прецизен във всяко отношение Владимир Пенев показва и серия платна с кръгова форма, с рамка или без рамка, които са особена изразителност за неговата мисъл в изкуството.


Галерия