Еврика! Успешни българи: Стефан Дочев

Стефан Дочев
Снимка: Фондация "Еврика"

Той е млад български учен с многостранни интереси. Ако живееше в 18 или 19 век щяха да го нарекат енциклопедист защото познанията и интересите му са в почти всички области на природните науки. Казва се Стефан Дочев, владее няколко езика между които немски и английски и е докторант на Института по приложна синтетична химия на Техническия университет – Виена.

Наградата Еврика за най-добър млад изобретател му беше присъдена за съавторството му при изобретяване на „Метод за селективно окисление на 5-хидроксиметилфурфурал“. Изобретението е с Европейски патент, а внедряването на разработената технология ще доведе до много ползи, включително и решаването на екологичните проблеми, свързани с трудно разграждащите се полиетиленови  опаковки.

Какъв е краткият, но наситен път на младия учен, какви са идеалите му и накъде гледа – чуйте в звуковия файл: