Участието на балканските народи в Руско-турската освободителна война

Снимка: Николай Дмитриев-Оренбургски

След настъпилите промени у нас започна преоценка на много исторически факти. Появиха се и различни оценки на Руско-турската война от 1877-1878 год. Еднозначен обаче остава фактът, че благодарение на нея през 1878 година България се завръща на политическата карта на Европа.

Малко познати са фактите от тази война, свързани с участието на различните балкански народи. Повече се знае за участието на румънците  и много малко за участието на другите народи. Затова ден след националния ни празник 3-ти март в „Познати и непознати“ разказахме за балканските народи, участвали в тази война.

Сторихме това с помощта на  доц. д-р Пламен Божинов от Института за исторически изследвания на БАН. Много малко се знае че в редиците на румънската армия са се включили и представители на аромъните или армъните. Наричат ги спойващото вещество на Балканите защото представители на този древен етнос живеят на територията на целия полуостров.

Какво е останало в тяхната историческа памет за годините на войната и след нея – това ни разказа доайена на армънската общност у нас Тома Кюркчиев.

Припомнихме факти от  живота и подвига на Ованес Соваджиян – арменецът, спасил някогашния Татар Пазарджик от опожаряване, а населението му от избиване.