Гласовете на античния театър

През 2018 г. в програмата на Hong Kong Arts Festival, участва пиесата „Молителките“ от Есхил, постановка на Actors Touring Company, заедно с Royal Lyceum Theatrе Edinburgh.

БНР Новини
3
Сцена от "Молителките" по Есхил
Снимка: Actors Touring Company

Централните теми, които пиесата разглежда – миграцията, правата на жените, правото на свободен избор – поразяват с актуалността си. На сцената хорът, съставен от певци на Cantoria Hong Kong към Hong Kong Baptist University, по нищо не се различават от публиката, като изключим емоционалното им присъствие. Чрез богато нюансирана рецитация, преминаваща през едногласни и многогласни песенни епизоди, хорът обрисува събитие познато ни от всекидневните телевизионни репортажи – молбата за убежище и бягството от насилие.

2500 години по-късно, театърът на антична Гърция, продължава да е централен източник на сюжети за изпълнителските изкуства. Възроденият с Ренесанса интерес към античното ни наследство с помощта на развиващите се хуманитарни науки, спомагат за съграждането на това, което днес наричаме културна идентичност на съвременна Европа.

За разлика от други изкуства, знанията ни за музиката на антична Гърция започват да добиват по-сериозни научни очертания, едва през изминалите няколко десетилетия, благодарение на технологичния напредък в областта на археологията. Новите открития предоставят богат материал за работа на композиторите, реализиращи сценични творби.

В разговор за "Кантате Юбилате", авторът на музиката към пиесата „Молителките“ – Джон Браун, разказва за работата си над партитурата.

Джон Браун е автор на опери, музика за театър и сакрална музика. Има специално отношение към хоровата музика, като последният му проект включва работа над сборник с политически песни, засягащи актуалните теми за социална справедливост.

В работата си над продукцията на Actor Touring Company – „Молителките“, се консултира със специалисти по музикалното наследство на антична Гърция. Скорошни възстановки на древногръцки музикални инструменти му помагат да озвучи пиесата с авлос – древен духов музикален инструмент с две цеви, някога съпътствал сценични представления, ритуали и празненства. А естествената мелодична линия и метроритъм на текста, са в основата на вокализациите на хоровите и солови партии, по подобие на античните пиеси.

Част от екипа на „Молителките“ е и Барнаби Браун – изпълнител на шотландска гайда и авлос, композитор, изследовател на старинни музикални инструменти, базиран в Кеймбридж. С него разговаряме обстойно за новата наука – музикална археология. Той е участник в наскоро завършилият петгодишен Европейски проект по музикална археология, чиято цел е изследването на общите корени на европейското ни музикално наследство. В интердисциплинарния проект взимат участие музиколози, изпълнители на старинни музикални инструменти, археолози, филолози, като резултатите от изследователската им дейност са представени на по-широка публика в серия от концерти, уъркшопи и изложби.

Галерия