Камоинш, незабравимият

30 минути след полунощ на 14 април в рубриката „Радиотеатър след полунощ“ звучи изненадваща пиеса – „Прибой в Сетубал“ от немския автор Гюнтер Айх.

Гюнтер Айх (1907-1972) е германско-австрийски писател, част от т.нар. „Група 47“, известна с изповядваната естетика на „литературата на развалините“. В творчеството му откриваме мотиви за разпада на човешката личност в следвоенна Германия, за изгубването на смисъла и вдъхновението от живота. Вероятно поради това в пиесата си „Прибой в Сетубал“ от 1957 г. той се обръща към Португалия през Ренесанса, когато „моряците“ са извършили своите големи географски открития, а великият поет Луиш Ваш ди Камоинш е написал своята прочута епическа поема „Лузиада“, в която описва знаменитото пътуване на Вашку да Гама, открил пътя до Индия. Тъкмо Камоинш е главният отсъстващ герой в „Прибой в Сетубал“, където е заточена неговата любима Катерина. Според всички Луиш е отдавна мъртъв, според Катерина – не, нейният възлюбен е жив и тя е длъжна да го открие. Гюнтер Айх описва една разтърсваща любов, която никога не спира да владее сърцата на онези, които са я изживели. Да, любовта, когато е истинска, когато е възвишена, не се забравя, няма как да се забрави.

Една необходима забележка: в превода на пиесата Камоинш се изрича Камоенс, което е пропуск, но пък простим пропуск: в радиотеатъра тя е реализирана през далечната 1980 г., когато България все още беше заключена зад 4 стени от загниващия и разлагащ се забавен свят. А липсата на въздух води не само до грешки в езика, но и до грешки в мисленето. Не е учудващо: всички те са просто следствие на грешката в системата…