90 години Софийска филхармония – 6 част

След 2000 година съставът се ръководи от Йордан Дафов

Йордан Дафов
Снимка: dobrudjabg.com

Ето как той представя състава: „Симфоничният оркестър е 116 души, има два духови квинтета, 1 брас колегиум, няколко струнни триа, квартети и други формации, 1 камерен оркестър от 13 души, който при необходимост може да стане симфониета, БХК „Светослав Обретенов“, квартет „Димов“ и солистите Стойка Миланов, Антон Диков, Венцеслав Николов, Марта Деянова, Иван Дреников, Минчо Минчев, Божидар Ноев, Стефан Попов.

Като постоянен диригент на СФ и сега си спомням голямото вълнение през 1956 г., когато дойдох да се запозная с моя бъдещ учител. Дори не посмях да вляза в залата. Този респект запазих до ден днешен. Този респект ми вдъхва голямата увереност и отговорност сега като диригент на СФ. Сега това е един напълно променен оркестър – това са млади хора в голямата си част и старите сме едва няколко души. Искам тази младежка жизненост и жар да добият онази пълнокръвна професионална изразителност, за която става дума именно, когато се говори за един голям симфоничен оркестър“.