Нова инициатива на Общество „Достоевски“

Снимка: wikipedia.org

Българското общество „Фьодор Достоевски“ продължава своята активна дейност. Миналата есен в София по негова инициатива се проведе Международен симпозиум на тема „Антропологията на Достоевски“, на който гостуваха учени от цял свят, включително Сергей Хоружий.

Сега доц. д-р Емил Димитров, който е председател на Българско общество „Достоевски“, е подел инициатива за осъществяване на Международен симпозиум в Истанбул следващата година. Организацията вече е в ход, а турската преводачка на „Престъпление и наказание“ на Достоевски и университетски преподавател Хюлия Арслан е избрана за зам. председател на Организационния комитет.

В момента тя гостува у нас и днес ще изнесе лекция от 16 ч. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ под наслов „Престъпление и наказание“ в Турция“.