Дни на българската култура в Мелитопол

6
Международна скайп-конференция за кирилицата
Снимка: личен архив на Красимира Колева

Поредица от прояви, посветени на делото на светите Кирил и Методий и тяхното духовно наследство, се провеждат от 11 до 24 май, организирани от Центъра по българистика с лекторат по български език, литература и култура към Мелитополския университет, Украйна.
Лекторката доц. Красимира Колева, чиито студенти изучават и усъвършенстват познанията си по съвременен български език, включително чрез слушане и обсъждане на предаването „За думите“, споделя как се изгражда работещ модел на обучение в сътрудничество с институциите, партньорски университети и с ефективно използване на новите технологии. Доц. Сергей Пачев, директор на Центъра по българистика представя някои от проявите в дните от 11 до 24 май. Мария Попазова-Косяченко, доайен на българската общност в Приазовието, разказва как е „открила“ българската азбука и как предава на младите съхранения спомен за родовата и националната ни история и традиции.

• Изложба „Кирило-Методиевото наследство – знание за всички“ с творби на деца от специални училища и центрове за образователна подкрепа – разговор с инициаторката доц. Татяна Илиева от Кирило-методиевския научен център при БАН.

• 25 години „За думите“: от фонда на предаването – „Езиковото творчество на светите Кирил и Методий“ – I част


Снимки в галерията: Красимира Колева

Галерия