Когато науката среща изкуството или как мухълът става красив

Автор:
Биоартинсталацията "Прототипи за изкуство" и нейният автор – Аксиния Пейчева
Снимка: Ася Чанева

Въглеродът е един от малкото химични елементи, известни още от античността. Химичният му символ С е съкращение на латинското Carbonium, от лат. carbō – „въглен“. Той е неметал. Среща се под няколко алотропни форми, най-известни от които са графит, диамант и аморфен въглерод. Физическите му свойства зависят много от алотропната форма. Например диамантът е много твърд и прозрачен, докато графитът – много мек и непрозрачен.

Изложбата „С“ събра в столична галерия творби на 11 автори, различни по стил и техника. Една от тях е Аксиния Пейчева.
Въглеродът е вдъхновил младата художничка да изработи биоартинсталацията си „Прототипи за изкуство“, която изследва симбиозата между форми на живот и форми на изкуство. Нейната творба е част от изложбата „С“ или „Въглерод“ в столичната галерия Червената точка. Проектът на Аксиния е разделен на две фази.

Първата фаза се състои от Петриеви панички със среда, които са били оставени отворени и в тях са се зародили колонии от микроорганизми. Резултатът е красива колекция от микроструктури - бактерии, гъбички и плесен. И така върху живия слой се появяват микромозаечни структури, които отговарят на цветовете, формите и размерите на колониите.

Във втората фаза на проекта „Прототипи за изкуство“, мозаечните структури са поставени първи в Петриеви панички от Аксиния, а микроорганизмите които растат след това се намират буквално върху художествения слой. Така проектът изследва скрития микроживот на изкуството. Изкуството е продължение на живота или животът е продължение на изкуството…

Можете да разгледате изложбата „С“ („Въглерод“) в галерията „Червената точка“ в София до 3 юни.