57-ма Генерална асамблея на PEARLE се проведе в Пловдив

Снимка: Тина Коилова

На 24 и 25 май в Пловдив се проведе 57-та Генерална асамблея на PEARLE – Европейска лига на работодателските асоциации в изпълнителските изкуства. Домакин на форума бе БАРОК – Българска асоциация на работодателите в областта на културата.

Събитието помага за авторитета на страната ни в областта на културните индустрии и заема заслужено място сред проявите в Европейска столица на културата Пловдив.

PEARLE, чрез членовете си, включително БАРОК, представлява над 10 000 организации в областта на театъра, музиката, танца, вариетето, цирка и т.н. в цяла Европа. Това е професионално средище на мениджърите в изпълнителските изкуства, лобистка и консултантска организация пред структурите на Европейката комисия. PEARLE е единствената работодателска страна в социалния диалог в сектора Live performans със синдикати и други международни организации на ниво Европейски съюз – обясни в разговора ни за „Артефир“ Момчил Георгиев, член на УС на БНР.