Фолклор и композиторско творчество – Любомир Пипков и „Янините девет братя“

Любомир Пипков
Снимка: musicabulgara.com

Пипков замисля операта си още по време на студентството си в Париж, грабнат от разказа на Никола Веселинов по баладите „Песен за Георги Грозника“ и „Яна жали девет братя“. По това време младият композитор вече е автор на Струнен квартет, който е предизвикал възхищението на Пол Дюка и прочутата му реплика „Вие изравяте от земята един стил“.

Пипков не използва фолклор в операта си. Използва обаче словесната стилистика, която идва от народните балади. Използва и български ритми, които свързва и занапред в творчеството с изграждане на силно драматични ситуации.

Понеделник, 10 юни, от 17.30 часа