Терапия с танго

В терапевтичната психологична помощ има измислени най-различни техники за подкрепа на хората, изпаднали в стрес и психичен срив и в „Танго пациент“ се срещаме с още една – тангото. Страстният танц се оказва прекрасен инструмент за преодоляване на страха от докосване, от близост, от плътно общуване. Двойките – вкопчени една в друга, едновременно и се освобождават от страха си от другия, и намира в него онази опора, която да даде сили и темели за това освобождаване.

Тангото като терапия – за това разказва „Танго пациент“ и тази терапия се препоръчва на всекиго, вярващ в думите на Сартр, че: „Адът – това са другите“. Не, не са адът те, а са просто партньори в танца, партньори в патетичния танц танго.

Слушайте „Танго пациент“ на 13 юли от 19.30 часа в рубриката на радиотеатъра „Документално студио“.