Радиоенциклопедия „Загадъчните метеорити”: Метеоритите и България

Метеоритен къс от фонда на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Климент Охридски“
Снимка: uni-sofia.bg

Неотдавна в Мичиган специалисти по идентифициране на метеорити попаднаха на нещо уникално – в продължение на дълги години един местен фермер е подпирал входната си врата с десеткилограмов метеорит, паднал в този двор далече преди това. Сега въпросното небесно тяло, посетител на нашата планета от далечния Космос, се оценява на около 100 000 долара.

У нас до този момент нищо подобно не се е случвало, макар че и на наша територия са падали метеорити. Колко, къде и какви са те, обяснява проф. д-р Руслан Костов от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Късове от някои от тях, както и от лунни и марсиански метеорити, могат да бъдат видени в два наши музея. Подробностите узнаваме от геолога Теодора Билярска от Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН.

А как изглежда една от най-богатите частни колекции на метеорити у нас – тази на председателя на Българското метеоритно общество Георги Пенев, разбираме от самия него.