Доц. д-р Христо Хинков: Службите по трудова медицина работят формално

Доц. д-р Христо Хинков

Психологическите връзки и взаимоотношения между хората много трудно се измерват и в този смисъл много трудно могат да се подложат на контрол, казва доц. д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи в предаването „Нашият ден“. Имаме пожелателни наредби, които предполагат едно добро отношение от страна на работодателя към своите работници, най-малко, защото тяхната производителност зависи и от психологическата среда, в която работят, допълва той.

В България имаме развита нормативна уредба, имаме Служби по трудова медицина, които също така в своята функционална характеристика включват и психологическия климат на работното място, стреса на работното място. Но това са трудно измерими величини и много трудно може да се докаже кога един работник наистина е поставен в неблагоприятни психологически условия. Това се вижда едва, когато неговата работоспособност намалява, когато започва често пъти да отсъства по болест по различни причини.

Какво трябва да се промени в работата на службите по трудова медицина в България и защо е необходим по-голям контрол от страна на Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции по отношение на условията на труд – чуйте още в звуковия файл.