Eзиците на коренните жители на Канада и Аляска

Снимка: Pexels

Езиците на северноамериканските индианци са близо 300, повечето принадлежат към 29 семейства, а 27 са неопределени или изолирани според някои класификации. Опитите за класифицирането им започват в първите десетилетия на 19-и век и търпят корекции и преразглеждания. Доста по-късно започва промяната в отношението на потомците на европейските завоеватели на Новия континент към културата на местното население. 

За жалост „срещата“ между двата свята е фатална за индианските племена, много от които са унищожени, подложени на физическо изтребление и груба асимилация. Децата на „червенокожите“ са насилствено откъснати от семействата си и отведени в интернати, за да забравят всичко, което ги свързва с корените им. Много от тях умират, останалите изгубват връзката с традициите и езика си. 

И днес обитателите на индианските резервати са сред най-бедните жители на Северна Америка, силно засегнати от наркомания, алкохолизъм и самоубийства. За радост в последните години интересът към културата на местното население на Канада се засилва, правят се опити да се запазят традициите и езиците на племената, предприемат се някои стъпки за „компенсиране“ на семействата, пострадали от геноцида.

Международната година на местните езици 2019, обявена от ЮНЕСКО, цели да стимулира изучаването, документирането и връщането към живот на застрашените от изчезване езици на коренното население. Като жест на признание към първите жители на Канада, през тази година една от главните улици в Монреал, носеща името на английския генерал Джефри Амхърст, известен с безогледното изтребване на индианците, включително и чрез „подаряването“ на заразени с „европейски“ болести одеяла, е преименувана с име, което на езика на мохоките означава „братство“, разказва Патрисия Кутюр от Канада, хонорувана преподавателка в СУ.

Едва ли раните, нанесени от нечуваната жестокост на европейските завоеватели, някога ще бъдат заличени. За жалост позорното начало на новите американски държави все още не се признава, масовото изтребване на огромен брой коренни жители и агресивното налагане на чужда култура променя невъзвратимо облика на „Америките“. Следите от някогашните обитатели обаче остават в наименованията на реки, планини, долини, области и градове, за да напомнят, че те са били дом на хора, принадлежали към древна култура. Дори името на Канада е наследено от езика на племето ирокези.• 25 години „За думите“ – от фонда на предаването: думата „държава“ в българските говори