"Трансферату" или всеки говори за отчуждение

БНР Новини

Не се лъжете! Това, което ще чуете в неделя в 4 следобед, ако искате да слушате радиотеатър, не е, каквото изглежда. 

Жанрът мокюментари (mockumentary) е разпространен в радиото, филмовото производство и телевизията. Той разказва за събития – както за действително случили се, така и за имагинерни, като си поставя за цел да ги възстанови в тяхната автентичност с цел постигането на комедиен или драматичен ефект. 

Често такива продукции помагат на неспокойни умове да направят болезнен анализ на важни и сериозни случки или да задълбаят в горещи теми, като ги интерпретират в случки, които може и да не са се случили, но може пък и да са. Кой знае. Оставяме на вашата преценка.  

"Трансферату" е радиопиеса за ролята на медиите и за ролята на общуването зад комуникациите в съвременния свят. Способността на радиото да ни направи свидетели на живота в неговото случване тук е използван до дупка. Уподобяването на стереотипа не означава истина, но много помага да се приближим до нея. 

Актьорският състав на "Трансферату" е с едно-единствено изключение формиран от непрофесионални актьорски гласове. Изключението е Ивайло Димчев. "Трансферату" е единствената засега българска радиопиеса, която разчита на изпълнението на Ивайло Димчев. 

Една неслучила се, но перманентно тежаща във въздуха около нас история, Ви очаква в неделя, от 16.00 часа.

14 години след създаване му аудиото "Трансферату" не само не е изгубило нито грам от своята актуалност, но звучи така, като че ли се случва в момента пред добре прикрит микрофон.