298 дни преди премиерата

Снимка: Теодор Иванов

Корекциите на хармонията са от 2 февруари 2017, а мястото на тези корекции е 5 студио на БНР. Ако обичате гладкия звук, който внимателно и елегантно да прелива в сложни, галещи слуха потоци, двете първи аудио снимки на тази стъпка от правенето на нашата пиеса ще бъдат предизвикателство за вашето чувство на хармония. Без да сме любители на деструктивната работата със звука, тук сме изправени пред задачата да създадем една особена саунд дизайнерска сцена, която ще работи както за многопластовата конструкция на бъдещата радиопродукция на Да си паркираш колата в двора на Харвард, така и за напиращия във времето саундтрак на бъдещото, но съвсем ясно темпорално очертано театрално представление на камерната сцена на Народния театър.
В тази сцена работим с анти образи.
Парадоксално, това се оказа ужасно, ужасно трудно.
Едно особено писмо от Стъпка 7. Пътят към бюфета е осеян с вътрешни монолози тук влачи своята паралелна следистория.
С участието на Гаро Ашикян, Живко Марев, Иван Драголов, Михаил Михайлов, Пламен Найденов и авторите.