Болезнени истории за спящи красавици в много близък план

Тази история със сигурност ще ви хване. Със сигурност ще я изслушате с нарастващ интерес и напрежение, изцяло в слух, почти зашеметени. Тя е въвличаща не само със странните преживявания на главната героиня, които авторката на фичъра е успяла да разгледа, наблюдава и предаде от извънредно, почти недостижимо близко разстояние и със стряскаща с точните си попадения чувствителност. Тя е увличаща и със смелия паралел между известната приказка за спящата красавица, която е разказана в такава версия, че се натъкваме на съвсем нов смислов пласт.

Синдромът на спящите красавици е въпрос на клиничен случай, сам по себе си предостатъчно непопулярен, неизследван, неясен и непрогнозируем, за да бъде изненадваща и стъписваща една среща с него дори на елементарно познавателно ниво. Воденето на разказа от аз-форма и изповедно-дневниковият формат позволяват да отидем много по-далеч и по-навътре по пътя на преживяванията на едно момиче, попаднало в плен на синдрома на Клайне-Левин преди изпита си по пиано.

В създаването на този фичър Моника трябваше да поеме куп творчески задачи с различен професионален фокус - и като журналист, и като документалист, и като разказвач, освен това и музикален оформител, и звуков дизайнер, и режисьор, и звукорежисьор и изобщо не на последно място публицист. Точната дума, събираща значенията на всички изброени в една, все още небългарска версия, е фичърмейкър, автор на фичър.   

На добър час на новото 49-минутно творение на Документално студио.