SOS Детски селища България: 25 годишна история

Снимка: sosbg.org
През лятото на тази година се навършиха 25 години от създаването на първото SOS Детско селище в България.

И тъй като цялата година е под знака на този юбилей, в „Познати и непознати“ разказахме за историята на сдружение „SOS Детски селища“ - България.

Сторихме това с помощта на дългогодишните негови деятели д-р Росен Коларов, председател на УС на сдружение „SOS Детски селища“ - България и Пламен Стоянов, дългогодишен изпълнителен директор.