Висше образование в България

БНР Новини
Снимка: Ани Петрова, БНР

За много млади българи, живеещи в чужбина, то е силно желано. От 1992 година съществува такава възможност, уредена с постановление 103 през следващата 1993 г. От академичен сезон 2019-2020 се разширява обсегът на държавните висши училища, специалностите и направленията, в които младежите могат да кандидатстват, местата за прием се увеличават до 2000, предвиждат се и допълнителни улеснения. Кои са най-желаните специалности и университети, от кои страни идват най-много кандидат-студенти и какъв е пътят им след завършване на висше образование или докторантура в България. Как държавните институции и университетите информират младите българи в чужбина за възможностите и изискванията за кандидатстване и променят ли се мотивите за образование в „старата родина“. Няколко седмици преди крайния срок за подаване на заявки (15февруари) в рубриката „Всичко за образованието“ разговаряме с Венко Божанов, главен експерт в дирекция „Висше образование“ на МОН, и с Росица Николова, учителка по български език и литература с дълъг преподавателски опит в Таврия, Запорожка област.