Еврика! Успешни българи: Елена Кръчмарова

Елена Кръчмарова
Снимка: Фондация „Еврика“

24/7 плюс упорита работа. Това ще рече 24 часа 7 дни в седмицата. Това е формулата за успех на д-р Елена Кръчмарова – една от най-младите български надежди в областта на микробиологията. 2018 –та година за нея е особено благодатна. Защитава докторската си степен , става главен асистент в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН и получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационния си труд на тема „Експресия и свойства на човешкия интерферон-гама и негови мутантни аналози”. Как избира специалността си, как се развива през годините и колко й помага музиката – всичко това Елена Кръчмарова разказа пред микрофона на колегата Михайлина Павлова.
(Чуйте разгоавора в звуковия файл)