Резултати : автор Наталия Илиева

Игор Стравински

Фолклор и композиторско творчество – Игор Стравински и руската старина

В блестящата си книга за Игор Стравински Андре Букурещлиев припомня една вече позабравена схема за дълбоко автентично руския Стравински в първите му произведения, който по-късно заменя националната си вярност с космополитизъм. Дали националната..

25.02.19 в 10:05 |
Румен Бальозов

Концерт с творби от Румен Бальозов

Той ни напусна на 27 януари. Един от най-интересните и обичани композитори от поколението, родено в 1949 г. Беше нестандартна личност с всестранни интереси и извънредно богата обща култура. Остави оригинално творчество, което отразява неговата..

21.02.19 в 09:10 |
Марин Големинов

Фолклор и композиторско творчество – три различни точки на света – Аржентина, Великобритания, България

Аржентинецът Луис Хианео е от поколението композитори, които консолидират националната музика с високите естетически стандарти на европейската музика от началото на ХХ в. Влиянията са взаимни: Европа дава, но и получава импулс от богатата презокеанска..

18.02.19 в 09:10 |

Фолклор и композиторско творчество: Сюитата – български варианти

Романтизмът и следващите епохи разширяват неимоверно порядъка, който е заложен в старата сюита. Към основните танци – алеманда, куранта, сарабанда, жига се прибавят нови и нови. Високият барок – особено Бах с партитите си, се издига над земното притегляне..

03.02.19 в 14:55 | Култура
Самуел Шайдт

Фолклор и композиторско творчество – Сюитата

„Сюита“ – от френски: „редица“, „последователност“. За първи път в 1557 г. Етиен дю Тертр публикува под това заглавие чифт танци. В 17 в. във Франция и почти веднага из цяла Европа сюитата бележи ранен разцвет. Старата сюита е последование от танци –..

27.01.19 в 12:15 | Култура

Фолклор и композиторско творчество – Рапсодия

Рапсодията е много популярна при романтизма – едночастната форма предлага свободно контрастно развихряне на различни фолклорни мотиви. А самият фолклор е на особена почит у романтиците. Запазва популярността си и през ХХ в. – тогава сред обикнатите..

20.01.19 в 10:25 | Култура
Марин Големинов

Марин Големинов – майсторът на диалога – в музиката и словото

Своите „Дневници – драски и шарки“ Големинов започва на 24 юни 1935 г. – една година след завръщането си от Париж. Списва ги – с големи интервали – до премиерата на „Ивайло“ – февруари 1959 г. Продължава и с отделни бележки и в следващи години. Дневниците..

20.12.18 в 11:40 | Култура
Аарон Копланд

Звукови хроники „Фолклор и композиторско творчество“ - Гласове от Америка: Аарон Копланд

Американската нация, конгломерат от множество нации и етноси, намерили нова родина в тая точка на света, създава постепенно и своя култура. На базата на онова, което всеки етнос, акостирал на гостоприемния американски бряг, носи като бит и душевност,..

16.12.18 в 10:30 | Музика

Звукови хроники „Фолклор и композиторско творчество“ – звуци от Аржентина

Процесите на изграждането на аржентинската професионална музикална култура са като при всяка млада национална култура – в т.ч. и българската: дълбока връзка с националния фолклор във всички пластове и разновидности. Т.н. генерацията на столетието –..

09.12.18 в 10:30 | Музика
Моцарт, Хайдн и Бетовен

Виенските класици

Виенските класици довеждат до съвършенство сонатната форма, основана на хармонична симетрия, контрастност в темите и разработките – форма универсална, неподлежаща на национални ограничения. Взирането в т.нар. "национален колорит" ще дойде по-късно, при..

26.11.18 в 11:50 | Култура