Резултати : автор Наталия Илиева

Марин Големинов

Фолклор и композиторско творчество – три различни точки на света – Аржентина, Великобритания, България

Аржентинецът Луис Хианео е от поколението композитори, които консолидират националната музика с високите естетически стандарти на европейската музика от началото на ХХ в. Влиянията са взаимни: Европа дава, но и получава импулс от богатата презокеанска..

18.02.19 09:10 |

Фолклор и композиторско творчество: Сюитата – български варианти

Романтизмът и следващите епохи разширяват неимоверно порядъка, който е заложен в старата сюита. Към основните танци – алеманда, куранта, сарабанда, жига се прибавят нови и нови. Високият барок – особено Бах с партитите си, се издига над земното притегляне..

03.02.19 14:55 | Култура
Самуел Шайдт

Фолклор и композиторско творчество – Сюитата

„Сюита“ – от френски: „редица“, „последователност“. За първи път в 1557 г. Етиен дю Тертр публикува под това заглавие чифт танци. В 17 в. във Франция и почти веднага из цяла Европа сюитата бележи ранен разцвет. Старата сюита е последование от танци –..

27.01.19 12:15 | Култура

Фолклор и композиторско творчество – Рапсодия

Рапсодията е много популярна при романтизма – едночастната форма предлага свободно контрастно развихряне на различни фолклорни мотиви. А самият фолклор е на особена почит у романтиците. Запазва популярността си и през ХХ в. – тогава сред обикнатите..

20.01.19 10:25 | Култура
Марин Големинов

Марин Големинов – майсторът на диалога – в музиката и словото

Своите „Дневници – драски и шарки“ Големинов започва на 24 юни 1935 г. – една година след завръщането си от Париж. Списва ги – с големи интервали – до премиерата на „Ивайло“ – февруари 1959 г. Продължава и с отделни бележки и в следващи години. Дневниците..

20.12.18 11:40 | Култура
Аарон Копланд

Звукови хроники „Фолклор и композиторско творчество“ - Гласове от Америка: Аарон Копланд

Американската нация, конгломерат от множество нации и етноси, намерили нова родина в тая точка на света, създава постепенно и своя култура. На базата на онова, което всеки етнос, акостирал на гостоприемния американски бряг, носи като бит и душевност,..

16.12.18 10:30 | Музика

Звукови хроники „Фолклор и композиторско творчество“ – звуци от Аржентина

Процесите на изграждането на аржентинската професионална музикална култура са като при всяка млада национална култура – в т.ч. и българската: дълбока връзка с националния фолклор във всички пластове и разновидности. Т.н. генерацията на столетието –..

09.12.18 10:30 | Музика
Моцарт, Хайдн и Бетовен

Виенските класици

Виенските класици довеждат до съвършенство сонатната форма, основана на хармонична симетрия, контрастност в темите и разработките – форма универсална, неподлежаща на национални ограничения. Взирането в т.нар. "национален колорит" ще дойде по-късно, при..

26.11.18 11:50 | Култура
Франсис Пуленк, Мануел де Фая, Морис Равел

Де Файя, Равел, Пуленк – три различни погледа

След романтичната „обсебеност“ от фолклора, в който творците намират изгубени национални и човешки ценности, композиторите от началото на ХХ в. и по-нататък излизат извън националните граници в търсене на колорит, нови идеи. Испанското по традиция..

19.11.18 09:05 | Музика
Един от първите български професионални композитори - Панайот Пипков, създател на химна

Китката – романтичното детство на българската професионална музика

Петко Наумов, Димитър Хаджигеоргиев, Александър Кръстев, Емануил Манолов, Панайот Пипков – първите български професионални композитори, получили началното си музикално образование предимно от чешки музиканти, които около Освобождението пристигат в..

12.11.18 08:20 | Музика