За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Братко Кириле, иди кажи на ония, дето са вътре, да научат добре азбуката, та да знаят, че свобода и слободия не е едно и също.

Светите Кирил и Методий в карикатури и фейлетони от първата половина на ХХ век

Как светлите и тачени образи на двамата братя се вплитат в злободневните проблеми на държавата и обществото, критикувани и осмивани на страниците на периодичния печат до 1944 г., изследва проф. Веселка Желязкова. • 25 години „За думите –..

публикувано на 04.06.19 в 17:05

Европейско кинообразование в село Дерманци

Дотук с екзотиката, защото става дума за сериозно обмислена и подготвена европейска програма за развиване на умения и обогатяване на знанията на деца и младежи от 6 до 19 години. Подбрани филми от европейското кино със субтитри на различни езици..

публикувано на 03.06.19 в 10:58

Да твориш на български – IX брой на алманах „Родолюбец“

За нас, живеещите в пределите на България, изразяването на книжовен български език е въпрос на средно равнище семейна култура и образованост. За сънародниците ни от историческите български общности по света обаче то е усилие, преодоляване на влияния и..

публикувано на 28.05.19 в 17:05
Остромировото евангелие (1056-1057 г.), най-старият запазен руски препис от старобългарски оригинал на Евангелието, в който е отразена руската редакция на старобългарския език

Пътищата на българските букви и старобългарския език по чужди земи

Глаголицата, създадена от светите братя, и кирилицата, творение на техни ученици, са азбуки, съобразени с особеностите на българския солунски говор. Свещените книги са преведени от първоучителите и последователите им на български език. България на княз..

публикувано на 21.05.19 в 17:05
Владислава Сандова с колега от училището

Призвание образователен медиатор

Иначе това е една „прохождаща“ длъжност, особено необходима в училищата, обхващащи деца от уязвими общности. Когато липсва връзка между училището и общността, когато образованието не е ценност за семействата, когато децата не се чувстват на мястото си в..

публикувано на 17.05.19 в 12:10
Международна скайп-конференция за кирилицата

Дни на българската култура в Мелитопол

Поредица от прояви, посветени на делото на светите Кирил и Методий и тяхното духовно наследство, се провеждат от 11 до 24 май, организирани от Центъра по българистика с лекторат по български език, литература и култура към Мелитополския университет, Украйна...

публикувано на 14.05.19 в 17:00

СЪбитие в Северозапада

Какви ли събития може да се случат в един от най-бедните, най-обезлюдените и най-обезверените краища на най-бедната, най-нещастната страна на Стария континент. Ясно е какъв ще е отговорът на подобен въпрос. А ако попитаме защо хората в това и много други..

публикувано на 09.05.19 в 10:13

Българските азбуки

За да не се изгубят днешните българи между прикритите зад общославянската идея повели на комунистическа Москва и войнстващото невежество на кресливия псевдопатриотизъм, е добре да чуват по-често достоверната история на нашата духовна култура. Сама по себе..

публикувано на 07.05.19 в 16:55

Светлината на света

Така нарича себе си Божият син според някои средновековни старобългарски текстове. Праведните християни са „синове на светлината“, „чеда на светлината и деня“. Нечестивият и неговите слуги, злите и грешните пък са „тъмни“, „мрачни“, „врани“...

публикувано на 30.04.19 в 17:05

Имената на дните от Великата и Светлата седмица в европейските езици

Ако за нас седмицата преди Възкресение е „страстна“, т.е. седмица на страданията Христови, за германците тя е „скръбната седмица“ или „светата седмица“ както при англичаните, французите, испанците, италианците. Тайната вечеря някъде е „последната“,..

публикувано на 23.04.19 в 17:30