За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Тихомир Рангелов и Венета Гаврилова

Лингвистичните пътешествия на един млад българин

След като завършва скандинавистика в Софийския университет и исландска филология в Исландия, Тихомир Рангелов изследва един малък и застрашен от изчезване език, говорен от 950-те жители на малко островче в далечната тихоокеанска държавица Вануату. 270 000..

публикувано на 16.04.19 в 17:05

Постановление № 44 за българските лекторати в чужбина

Неотдавна приетото постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища предизвика реакцията на широката академична общност у нас. Въпреки заявените намерения чрез този документ да..

публикувано на 12.04.19 в 09:35
Проф. Лора Тасева в студиото на програма „Христо Ботев“

Личните имена в средновековна Македония

Според писмени паметници от 13-и и 14-и век около 80% от имената на обитателите на земите, обхващащи днешна Северна Македония, са славянски. Останалите са с библейски произход, срещат се и някои влашки и албански. Що се отнася до значението им, те включват..

публикувано на 09.04.19 в 16:45

Както и да пишеш, написаното остава

Освен със съдържанието си, написаният на ръка текст, отделни думи, дори само подписът казват още много за човека, който ги е оставил. Така дори след векове специалистът графолог може да направи портрет на историческа личност или анонимен автор. Особено..

публикувано на 02.04.19 в 17:05

Очакван интерес към програма на МОН

Националната програма „Мотивирани учители“, която беше одобрена от Министерския съвет заедно с още 16 национални програми за развитие на образованието, трябва да отговори на все по-осезаемия недостиг на учители по определени предмети, особено в проблемни..

публикувано на 28.03.19 в 15:00

Бизнесуомънки, олигархини, булевардеси

Иде реч за бурното словотворчество на женскородови имена, свързано с промените в речта ни през последния четвърт век. Същевременно наблюдаваме и т.нар. „маскулинизация“ (омъжествяване) на имената, назоваващи лица жени. Противоположни ли са двете явления или..

публикувано на 26.03.19 в 17:05
Нели Колева, ръководител на проекта „Нов път за нови таланти в преподаването“

Нов път за мотивирани учители

Недостиг на учители, слаба практическа подготовка на бъдещите педагози и неспособност на училището да даде нужното за 21-и век образование на учениците – пред тези проблеми е изправена не само нашата страна. Един от начините да се запълнят празнините е..

публикувано на 21.03.19 в 11:42

Редакции на старобългарските богослужебни книги

Просветените духовници от различни книжовни школи на няколко пъти „редактират“ преводите на библейските текстове и богослуженията, за да бъдат възможно най-близко до оригинала, който да стигне в истинния си вид до православните християни. Това става основно..

публикувано на 19.03.19 в 17:05
Кадър от филма „Хан Аспарух“

Ученето като филм

Как историята, толкова далечна и непонятна за днешните деца, да стане вълнуваща, близка и интересна за тях. Иван Николов - фотограф, оператор, един от създателите на Центъра за демократично учене и учител по кинопроекти, заедно с екип от възпитаници на..

публикувано на 14.03.19 в 09:10

Иди после доказвай, че нямаш брат!

Да допуснем, че това е популярна съвременна версия на старите поговорки и поучения на тема клевета. Какво да се прави, човешките нрави винаги са имали и този елемент – злословие, клевета, лъжа. Как изглежда това деяние в очите на традиционния българин..

публикувано на 12.03.19 в 16:45