За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

На какво ухае Коледа?

… и на екзотични подправки. Ароматът им добавя още едно измерение в усещането ни за празник и стопяване на границите между обикновеното и необикновеното, реалното и магичното, близкото и далечното. Нещо повече, самото споменаване на имената им ни отпраща..

публикувано на 25.12.18 в 17:05

Думите на 2018 година

Ако има някакъв смисъл в класациите за дума на годината, той е в подсещането да обърнем внимание на поводите и причините за засилената употреба на думи и съчетания или за създаването на нови като брекзит, фалшиви новини, младотресение и т.н. От няколко..

публикувано на 18.12.18 в 17:10

От амеба до тигър или градация на прякорите в подземния свят

Колкото и да се оспорва напоследък, еволюционната теория на Дарвин със сигурност е много полезна за систематизация на изключително разнообразния и ярко колоритен набор от прякори в престъпния свят. Логиката е желязна – едноклетъчно не може да е по-високо..

публикувано на 11.12.18 в 16:55

По-добре късно, отколкото…рано

Макар че времето е едно и също за всички, за някои то излита като миг, за други се точи бавно, за някои е пари, за други – тиранин, враг, съдник и т.н. Колкото и да са различни вижданията и отношението ни към времето, има и основни схващания, които са..

публикувано на 04.12.18 в 17:05
Българите в Австралия са 15 хиляди според МВнР и 3600 според последното преброяване там

Български език в Австралия

Неизбежно родното слово, откъснато от родната земя, се променя и повлиява от местния език. Как става това в далечна Австралия и могат ли потомците на българската имиграция да запазят езика на дедите си е изследвала доц. Катя Исса. Журналистката Дияна..

публикувано на 27.11.18 в 17:10
Сашо Атанасов и Венета Гаврилова в студиото на програма „Христо Ботев“

Както и да пишеш, написаното остава

Освен със съдържанието си, написаният на ръка текст, отделни думи, дори само подписът казват още много за човека, който ги е оставил. Така дори след векове специалистът графолог може да направи портрет на историческа личност или анонимен автор. Особено..

публикувано на 20.11.18 в 16:55

Учителят Чавдар Тошков за доверието, което гради личности

Той е единият от наградените тази година от гражданската формация „Тийчинг алфа“ за смелостта да излиза от рамките на методическите стереотипи и да развива у учениците си умения за критично мислене и анализ. Не приема понятието „иновативни методи“, защото..

публикувано на 16.11.18 в 10:05

Направи място на бабата!

Можете да чуете подобни реплики в обществения транспорт например. Колкото и да са добронамерени, винаги се сепвам от това фамилиарно „роднинско“ назоваване на напълно непознат човек. Зная, че и други споделят смущението ми, което обаче не променя..

публикувано на 13.11.18 в 16:45

Цивилизационният избор на България през 14 век в стила на двама балкански преводачи от епохата

Дали да се придържат към образците на официалната византийска книжнина или да се съобразят с развитието на говоримия език – пред този избор са изправени просветените люде, нагърбили се с превода на свещените книги на своите родни езици. Пътят, по който..

публикувано на 06.11.18 в 17:00

Да обикнеш езика като го изследваш

На 2 ноември се провежда третото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език на БАН. Похвално начинание най-малкото по две причини. Първо, заради срещата между учителите по..

публикувано на 30.10.18 в 17:05