За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Новият правописен речник на българския език е изработен в Секцията за съвременен български език към Института за български език към БАН.

Новите стари правила

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110913_Za dumite.mp3 Какво се променя и какво не в уводната част на новия правописен речник на българския език. Какво налага промените и става ли правописният речник по-достъпен за неспециалистите. Поглед назад към..

публикувано на 07.09.11 в 08:29

Устна реч, писмена реч

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110802_za_dumite.mp3 Някой се изразява по-добре писмено, друг - устно. Защо, какви са предимствата и ограниченията на двата вида реч, на какво се набляга днес в училищата и какво показват различните начини за..

публикувано на 02.08.11 в 07:03

Комплиментите, без които не можем

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110719_Komplimenti.mp3 Колкото и да сме независими, непукисти и неконформисти, все в някакъв момент ни се налага да извадим някой комплимент от дълбоките резерви, най-малкото, за да свалим гадже – разбира се че говоря..

публикувано на 23.06.11 в 11:50

Лекарят говори

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110621_Za_dumite.mp3 Може и да е силно казано, но думите на лекаря също лекуват ... или разболяват, знаем го като пациенти. Може би и лекарите го осъзнават, което не значи, че владеят и се ползват от това допълнително..

публикувано на 17.06.11 в 06:49
Фрагмент от картината на холандския художник Ян Стийн (1626 - 1679) „Оратори на прозореца”.

Новите дрехи на реториката

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110607_Za dumite.mp3 Кога красноречието става важно за хората и каква е връзката между демокрацията и умението да убеждаваш. Кои са неизменните съставки на убедителната реч и кои са подвластни на модата и променящия се..

публикувано на 02.06.11 в 14:30

Празнично за думите

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110524_Praznichno.mp3 За езика, мисленето и интелекта на компютърното поколение разговаряме с доц. Гергана Дачева, доц. Вяра Ангелова от СУ "Св. Климент Охридски", проф. Мони Алмалех от НБУ и с Адриана..

публикувано на 20.05.11 в 09:34

Клетвите и благословиите – от митовете до интернет

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110503_Za dumite.mp3 Тези кратки магическо-художествени творения са извор на културна информация за света на традиционните българи. Какво разчитаме в тях, колко и кои продължават да живеят и днес – разговор с проф. д-р..

публикувано на 28.04.11 в 12:32

Езикът на цветовете

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110419_Za dumite.mp3 За прекия и опосредствания чрез думите език на цветовете, за тяхната символика от фолклора, високохудожествените средновековни текстове до днес, за произхода на думите, с които ги назоваваме ще..

публикувано на 15.04.11 в 12:09

Езиковата култура в интернет

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110405_Za dumite.mp3 Колкото и да е странно, добрата книжовна реч има много привърженици сред общуващите в интернет. Друг е въпросът кой какво влага в това понятие. Пресилено ли е да се твърди, че в мрежата царува..

публикувано на 04.04.11 в 13:57

Да/не на клишетата

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110322_Klisheta.mp3 Кой не е казал лоша дума за клишетата, но пък и кой не ги употребява. Сигурно служат за нещо - за какво точно?! Впрочем, какво е клише. Как се създават клишетата и от какво са направени. Колко..

публикувано на 17.03.11 в 14:39