За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Евала, бате, или как да похвалиш на български език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110222_Za dumite.mp3 Имаме ли родни думи за похвала и кога ги употребяваме. Обичаме ли да хвалим и умеем ли да го правим. Каква е разликата между комплимент и похвала. Какви са първоначалните значения и произхода на..

публикувано на 18.02.11 в 08:58

За екането, мекането и нЕкои подобни

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110208_za_dumite_zvuk.mp3 „Говора, мисла, правиме, носиме, станАх, излезнАх” - когато чуем глаголите, изговорени по този начин, се дразним, което не значи, че не ни се случва да ги произнесем тъкмо така. Тези..

публикувано на 04.02.11 в 10:14

Политическа реч пролет/лято 2011

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110125_Rech 2011.mp3 За модните тенденции в говора на политиците, за стила, грешките, любимите похвати и очакванията на публиката ще разговаряме със студенти от Центъра за анализ на политическата и журналистическата..

публикувано на 21.01.11 в 15:05

От Иван до Тарзан, от Марина до Ваксина

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110111_Za dumite.mp3 Имената на днешните българи представляват странна смесица, родена от традиции, модни увлечения, амбиции, случайни хрумвания и неграмотност. Да си припомним за какво служи името, да знаем как да..

публикувано на 07.01.11 в 08:35
Деца, които изучават майчиния си български език в училище „България” и Школата за български език, традиции и изкуство „Аз съм българче” в Мичиган.

Да научиш езика на мама

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101228Za_dumite.mp3 Как малките българчета, родени или отрано попаднали в чуждоезикова среда или децата от смесени бракове да научат родния български език. С това предизвикателство се сблъскват все повече семейства...

публикувано на 22.12.10 в 11:57

Имената на празника

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101214_Za dumite.mp3 Безкрайните празници около Коледа имат безкрайно разнообразни народни наименования. Имената крият вярвания и представи за света и живота, които ако и да не споделяме, предаваме на децата си чрез..

публикувано на 11.12.10 в 08:20
Програмата SpeechLab дава възможност на хора с нарушено зрение да работят на компютър, но съществува необходимост от аналогична програма и за мобилните телефони.

Да “виждаш” чрез българския език

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101130_Za dumite.mp3 Хората с нарушено зрение се нуждаят от български говор за мобилните си телефони – разговор с Гюнер Мехмед. Впрочем, защо не казваме “слепи хора”, а “хора с нарушено зрение” – за деликатността,..

публикувано на 26.11.10 в 07:46

Полюляването на полилея и народната етимология

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101116_Narodna etimologia.mp3 Естественото и похвално любопитство на хората да разберат произхода и значението на думите понякога ги кара да ги преиначават и осмислят чрез познати и близки по звучене думи. Оттам пък..

публикувано на 10.11.10 в 14:52

Новите думи в езика ни

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101102_Novi dumi.mp3 Откъде идват, създават ли се наши “родни”, кой измисля думи в днешно време, каква е съдбата на новите и колко от тях доживяват до утре – разговор с доц. д-р Сия Колковска от Института за български..

публикувано на 28.10.10 в 13:31

Ранното изучаване на чужд език затруднява ли усвояването на майчиния

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/101019_Za dumite.mp3 Загрижени за житейската и професионалната реализация на децата си, все повече родители полагат усилия да им осигурят възможност да изучават чужд език едва ли не от самото раждане. Не са малко обаче..

публикувано на 21.10.10 в 10:28