За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Внушенията на интонацията

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/111115_Za dumite.mp3 Какво можем да постигнем само с промяна на височината, тембъра, силата на гласа. Какво се получава, когато мелодиката на речта казва едно, а думите - друго – разговор с доц. Владимир Жобов от..

публикувано на 14.11.11 в 10:52

Българските говори в Южните Родопи, Драмско и Сярско

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/111108_Za dumite.mp3 За езиците, знаете, междудържавните граници не важат. Български се говори и извън пределите на страната ни. Говори се в много случаи въпреки опитите на тамошните власти той да бъде забравен,..

публикувано на 04.11.11 в 09:08

Будители и блогъри

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/111101_Buditeli i blogari.mp3 Живата българска реч, с която си служим всеки ден, носи отпечатъка от усилния и вдъхновен труд на хората, които днес наричаме будители. Без да знаем, ние употребяваме думи и образи,..

публикувано на 27.10.11 в 14:14

По думите ще ги изберем

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/111011_Za dumite.mp3 Думите и делата открай време си оспорват първенството по важност, когато трябва да изберем кандидат за политическа позиция, ако се водим по крилатите фрази. Ако обаче се допитаме до специалистите,..

публикувано на 07.10.11 в 11:10

Грешно, по-грешно, най-грешно

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110927_greshno.mp3 Представително анкетно проучване на езиковите нагласи на българите към най-честите отклонения от правоговорните норми показват, че не сме еднакво чувствителни към различните езикови „нарушения”. От..

публикувано на 20.09.11 в 08:20
Новият правописен речник на българския език е изработен в Секцията за съвременен български език към Института за български език към БАН.

Новите стари правила

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110913_Za dumite.mp3 Какво се променя и какво не в уводната част на новия правописен речник на българския език. Какво налага промените и става ли правописният речник по-достъпен за неспециалистите. Поглед назад към..

публикувано на 07.09.11 в 08:29

Устна реч, писмена реч

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110802_za_dumite.mp3 Някой се изразява по-добре писмено, друг - устно. Защо, какви са предимствата и ограниченията на двата вида реч, на какво се набляга днес в училищата и какво показват различните начини за..

публикувано на 02.08.11 в 07:03

Комплиментите, без които не можем

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110719_Komplimenti.mp3 Колкото и да сме независими, непукисти и неконформисти, все в някакъв момент ни се налага да извадим някой комплимент от дълбоките резерви, най-малкото, за да свалим гадже – разбира се че говоря..

публикувано на 23.06.11 в 11:50

Лекарят говори

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110621_Za_dumite.mp3 Може и да е силно казано, но думите на лекаря също лекуват ... или разболяват, знаем го като пациенти. Може би и лекарите го осъзнават, което не значи, че владеят и се ползват от това допълнително..

публикувано на 17.06.11 в 06:49
Фрагмент от картината на холандския художник Ян Стийн (1626 - 1679) „Оратори на прозореца”.

Новите дрехи на реториката

ftp://files.bnr.bg/HristoBotev/Poznanie/110607_Za dumite.mp3 Кога красноречието става важно за хората и каква е връзката между демокрацията и умението да убеждаваш. Кои са неизменните съставки на убедителната реч и кои са подвластни на модата и променящия се..

публикувано на 02.06.11 в 14:30