За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Учителят Чавдар Тошков за доверието, което гради личности

Той е единият от наградените тази година от гражданската формация „Тийчинг алфа“ за смелостта да излиза от рамките на методическите стереотипи и да развива у учениците си умения за критично мислене и анализ. Не приема понятието „иновативни методи“, защото..

публикувано на 16.11.18 в 10:05

Направи място на бабата!

Можете да чуете подобни реплики в обществения транспорт например. Колкото и да са добронамерени, винаги се сепвам от това фамилиарно „роднинско“ назоваване на напълно непознат човек. Зная, че и други споделят смущението ми, което обаче не променя..

публикувано на 13.11.18 в 16:45

Цивилизационният избор на България през 14 век в стила на двама балкански преводачи от епохата

Дали да се придържат към образците на официалната византийска книжнина или да се съобразят с развитието на говоримия език – пред този избор са изправени просветените люде, нагърбили се с превода на свещените книги на своите родни езици. Пътят, по който..

публикувано на 06.11.18 в 17:00

Да обикнеш езика като го изследваш

На 2 ноември се провежда третото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език на БАН. Похвално начинание най-малкото по две причини. Първо, заради срещата между учителите по..

публикувано на 30.10.18 в 17:05
Доц. Ана Кочева и Венета Гаврилова в студиото на предаването

За македонцките работи и бугарскиот jазик

Колкото по-измислени са правилата на един книжовен език, толкова по-трудно се спазват. Ярка илюстрация за това е т.нар. „македонски език“, определян от специалистите като „македонска книжовна норма на българския език“. В резултат самите граждани на..

публикувано на 23.10.18 в 17:05

Как са говорели софиянци през ХVI век

Твърде безотговорно би било да твърдим, че разговорната реч от толкова далечно време може да се възпроизведе напълно, но все пак запазени писмени източници от епохата хвърлят светлина върху някои особености на говоримия език на прапрародителите на..

публикувано на 16.10.18 в 16:55

Имената на млякото и пътищата на индоевропейските ни прародители

„Имаш крава – пиеш мляко, нямаш крава… пак пиеш мляко“… се казваше в една реклама. Какво по-лесно от това – отваряш си хладилника или отскачаш до близкия магазин и избираш: многобройни видове прясно, кисело, пълномаслено, обезмаслено, плодово мляко, още..

публикувано на 09.10.18 в 17:05

Простете ни, деца, за имената, които ви дадохме!

Една американска майка кръстила дъщеря си Иклипс (затъмнение), защото я родила в деня на слънчевото затъмнение. Изводът е, че затъмнението, обхващащо умовете на младите родители, когато избират име на рожбите си, е всеобщо. Това не пречи да се дивим и маем..

публикувано на 18.09.18 в 16:45

Кой (с) кого или взаимодействието между езиците

Явлението нито е ново, нито е завършено – когато народи, етноси и други общности, говорещи различни езици, се срещат, общуват или съжителстват под каквато и да е форма, езиците им също си взаимодействат. Както при човешките и културните контакти, и в..

публикувано на 11.09.18 в 16:40
Добрин Пелтеков

Необикновеното лято на един (не)обикновен учител по музика

Той се казва Добрин Пелтеков, известен и като Джубар – музикант, продуцент и диджей, обиколил няколко европейски страни. След десет години успешна кариера в Дания и разочарование във Великобритания, решава да се върне в България, където опитва в..

публикувано на 05.09.18 в 10:24