Катина Клявкова: Президентът би могъл да бъде прекрасен медиатор в политическата среда

Снимка: личен архив

Катина Клявкова – медиатор, миротворец, модератор за win win договаряне, каза в интервю за "Хоризонт до обед", win win споразумението може спокойно да се каже, че е приложимо в политиката. Тя визира изборите, но преди това обясни какво всъщност представлява win win споразумението:

Win Win договаряне e "Печеля – Печелиш" споразумение, т.е. тогава, когато не трябва да направиш много голям компромис със своите нужди, със своите вътрешни ценности. Същото прави и другия – т.е. и двамата печелят и излизат доволни от ситуация, която иначе изглежда губеща за някоя от страните. Специално спрямо изборите също може да се приложи след изборите такава ситуация, защото в крайна сметка всички сме на обща трапеза и можем да намерим начин да направим така, че да спечелим.

Повече се фокусираме върху личностите и върху личните битки, отколкото върху това общо, което ни свързва и което в крайна сметка предопределя средата, в която живеем, сочат наблюденията на Клювкова. Според нея повечето от решенията на хората са емоционални, а що се отнася до избора, тя каза:

Аз се надявам, че при все повече хора изборът е съзнателен, защото това, което наблюдавам, е, че ние никъде не се учим да правим съзнателни и информирани избори. Това би трябвало да тръгне още от училище. И да тръгне и от тези ситуации на сблъсъци, които иначе ние пренебрегваме. Затова смятам, че медиацията е изключително подходяща и президентът би могъл да бъде прекрасен, ама наистина прекрасен медиатор в политическата среда.

Подробностите можете да чуете в звуковия файл.