Работодатели забавят заплати за над 34 000 лева в област Кърджали

банкомат
Снимка: БГНЕС

През месец август, трудовите инспектори в област Кърджали са извършили 87 проверки, в резултат на които са дадени 571 предписания.

Забавени са заплати на стойност 34 000 лева. Какво отчитат още служителите на Инспекцията по труда в контролната си дейност, съобщава директора на институцията Ангелина Бабунска:

"Почти всички дадени предписания са свързани с нарушения по трудовите правоотношения и изплащането на заплатите и обезщетенията. В тази връзка забавените трудови възнаграждения и обезщетения са на общност стойност за месеца 34 000 лева и са само в едно предприятие - т.е. установили сме, че там на работещите се дължат заплати за около два месеца. Съставени са 21 броя актове за установяване на административно наказание, като 20 от тях са за нарушение на трудовото законодателство, в т.ч. 6 за работа без сключени трудови договори".

Изявлението на Ангелина Бабунска, директор на Дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали може да чуете в прикрепения файл.