Една честота - две радиа

Екипът на турска редакция на Радио България. От ляво надясно: Севда Дюкянджи, Шевкие Чакър, Мюжгян Бахарова, Таня Благова, Айсер Али, Юзлем Тефикова
Снимка: Радио БългарияМалцина може би знаят, че Българското национално радио подготвя програми на десет езика. Освен на български език програми се правят и на английски, немски, руски, гръцки, сръбски, албански, френски, испански и турски език.

Програмата на Турски език се излъчва по три часа на ден на честота 90.0 Мхц. в Източните Родопи. На честотата на която се излъчва и Радио Кърджали.  

Кратки новини на турски език се излъчват по Радио София още от 1938 г. Турската редакция е създадена 1945 г. и от следващата година започват редовни емисии новини на турски език чрез късовълнов предавател „Родина“, както и по Радио София-I. От 1947 г. новини на турски език се излъчват и по Радио Варна. От януари 1956 г. предаванията се изготвят само в София и се излъчват на средни вълни за турското население в България.

През декември 1984 г. предаванията за българските турци са спрени в хода на т.нар. „възродителен процес“. През 1994 г. тези предавания са възобновени.

От тогава до днес, програмата на Радио България на турски език се излъчва три пъти на ден от 8 ч. до 9 ч., от 15 ч. до 16 ч. и от 20.30 ч. до 21.30 часа.

Малкият екип на програмата, който наброява 6-7 души подготвят новини, политически предавания, детски, младежки и религиозни предавания. В програмата на турски език намират място и предаване за фолклор и регионите. Как се подготвя програмата разказва в прикачения звуков файл Таня Благова, старши редактор на турска редакция при Радио България.