Конкурс за заместник-водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант, заместник - водач на групата на контрабаси.

Кандидатите да имат завършено висше или средно специално музикално образование.

Конкурсът ще се състои на 12 април 2016 г., от 13.30 часа, в зала „Орфей“ на БНР – бул. „Драган Цанков“ № 4.

Необходимите документи: молба и подробна автобиография /адрес и телефон за контакт/ се подават в канцеларията на БНР до 04.04.2016 г.

Справки на тел. 02/ 93 36 396 - София Бърдарска.