Конкурс за гъдулар в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Оркестъра за народна музика на БНР със солист-оркестрант, гъдулар. Кандидатите да имат завършено висше музикално образование. Конкурсът ще се състои на 09.06.2016, от 14:00 часа, в залата на ул. "Г. С. Раковски" 108. Необходимите документи: молба и подробна автобиография  /адрес и телефон за контакт/, се подават в канцеларията на БНР до 06.06.2016. За справки на телефон 02/9336352 и в интернет на www.bnr.bg.

Изисквания към кандидатите за конкурса:

1. Две пиеси по избор на кандидата - бавна и бърза

2. Подготвени фрагменти от всички фолклорни области, включващи характерни стилови особености на региона, зададени от комисията

3. Прима виста, зададена от комисията

4. Импровизация