Тарифи за реклама

Тарифата за реклама на БНР вижте тук.

Ел. поща: advertising@bnr.bg

Телефони: 02 9336 527
; 02 9336 621