Тарифи за реклама

Представяне на националните програми и регионалните радиостанции на БНР и тяхната аудитория вижте тук

Тарифата за реклама в радиоефира на БНР вижте тук.

Възможности, изисквания и тарифи за онлайн реклама в сайтовете на БНР вижте тук .

Ел. поща: advertising@bnr.bg

Телефони: 02 9336 527
; 02 9336 621