Програма Хоризонт: Сценична треска: най-нови         
В ЕФИР: 12+3