Радио Видин: Другата истина: най-нови         
В ЕФИР: Класик час