Радио Видин: Другата истина: най-нови         
В ЕФИР: СВОБОДНА ЗОНА "Събота, събота вечер"