Програма Христо Ботев: Лабиринти на познанието (1001 защо – Ефир знание): най-нови         
В ЕФИР: Нашият ден