Радиоенциклопедия: "Реформаторската педагогика"

Педагогическите възгледи на Джон Дюи

Учене чрез действие и за живота

Чуйте предаването
„Една капка опит е по-ценна от хиляди килограми теория“ е убеждението на Дюи – американски учен и педагог, основател на експериментално училище към Чикагския университет.Не предаване на знания, а решаване на проблеми е начинът за обучение в училището на Дюи.
В него учениците сами достигат до знанието чрез участие в дейности, съответстващи на възрастта им. Освен обогатяване на опита на децата, Дюи особено много държи на формирането им като граждани на демократичното общество. Тъкмо училището според него  е мястото, където чрез свободно изразяване на позиция и участие в живота на общността, младите граждани се подготвят не просто за гласоподаватели, а за активни граждани, формиращи общественото мнение.
За училището на Дюи идеите му за образованието и възпитанието разказват проф. Албена Чавдарова, гл.ас. Марина Пиронкова и ас. Марияна Илиева от СУ „Св. Климент Охридски“.


Още от Радиоенциклопедия (1001 защо – Ефир знание)