WWF: Екологичната престъпност е четвъртата по големина в света

''Еко Свят'' от 7 декември 2017 г.
Престъпленията срещу природата застрашават последните вековни гори в Източна Европа и биологичното разнообразие в Дунавско-Карпатския регион, обхващащ над 15 европейски страни, сред които и България. Това сочи нов доклад на ООН. В него се казва, че екологичната престъпност е четвъртата по големина в света престъпна дейност, която възлиза на 76 до 218 милиарда евро годишно. Докладът "Борба с престъпленията срещу природата в Дунавско-Карпатския регион" на Програмата на ООН за околната среда, представен в Брюксел, разкрива, че престъпления като незаконна сеч, бракониерство и търговия с диви животни застрашават не само биоразнообразието, но и поминъка на населението в района.

"Има забрана за улов на есетри и точно затова говорим за престъпление в случая, тъй като есетрите са жертви на бракониерство. И това се дължи именно на високата цена на черния хайвер. Черните пазари за хайвер процъфтяват. Есетрите са критично застрашени. Река Дунав е последната в Европа, в която се срещат диви есетри. Това е едно природно богатство и е в наши ръце да приложим грижи и да го опазим", каза Калина Бояджиева от природозащитната организация WWF.

Незаконно добитият хайвер достига цена от 6000 евро за килограм на черния пазар, а търговията възлиза на 22 милиона евро годишно. Запасите от моруна, чийто хайвер е най- скъп, са намалели с 67% за едно десетилетие. Жертва на бракониерство са също кафяви мечки, вълци, рисове. Най- големите европейски популации на тези животни са именно в Дунавско-Карпатския регион, се казва още в доклада на ООН, представен от WWF в България.

СнимкаДунавско-Карпатският регион, в който попада и България, неслучайно е наричан още "Зеленото сърце на Европа", защото в него се намират едни от последните вековни гори на континента. В България горите осигуряват около 85% от водния отток в страната или около 3.6 млрд. кубически метра ресурс от чиста питейна вода. Те съхраняват над 80% от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове животни в страната. Незаконният дърводобив обаче е сериозна заплаха за горските екосистеми и биоразнообразието. От организацията посочват, че незаконният добив е 1/4 от общия добив.

В България е в сила от август 2017 година национален стандарт за отговорно управление на горите. През 2016 година Министерството на земеделието и храните, след дългогодишна работа с лесовъди, учени и различни организации, сред които и природозащитната организация WWF, официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане. Тази площ е по- голяма от всички резервати в България.

Иво Вълов е риболовец от Видин. Казва, че рибната популация в Дунав намалява и виновни за това са професионалните рибари, които ловят рибата с мрежи и тези, които ловят с бомби и ток.

"Това е масово избиване на цялата рибна популация по Дунав. Сега през зимата тези хора разчитат рибата да влезе в зимувалните ями, да ги заградят с мрежи и като тръгнат да излизат, няма накъде да ходят и се набиват в мрежите. Ако беше само рибар, който лови на въдица, нещата щеше да са по съвсем различен начин. И затова, нормално е рибната популация в Дунав всяка година да намалява. Тази година риболов по Дунав нямаше. Миналата година се ловяха големи риби, беше супер интересен риболов. Без зарибяване не може да се възстанови популацията. Другият вариант е да се забрани риболовът по Дунав за 5-6 години", каза Иво Вълов.

Снимка: WWFКазва, че с бракониерите трябва да се прилагат драстични мерки- забрана за улов с мрежи, затвор за нарушителите и солени глоби, а който иска да се занимава професионално с риболов да е само на садково отглеждане.

Припомняме, че в България до 2021 година е в сила забрана за улов на есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море. Целта е опазване и съхранение на есетровите популации от вида: руска есетра, чига, пъструга и моруна.

Проблемът с незаконна сеч винаги стои на дневен ред пред служителите във видинското горско стопанство. Повече от 130 са актовете от началото на тази година за незаконни дейности в горите. Над 110 кубически метра дърва са конфискувани. Правят се и съвместни проверки с органите на МВР през цялата година. Проблемни участъци са Арчар и околните села- Мали Дреновец, Септемврийци и Ярловица. Другият проблемен район е Бела Рада- Войница и Пешаково- Генерал Мариново.

Горското стопанство приключи и възобновителната сеч в местността "Божурица". Там в по-голямата си част собствеността е частна.

Снимка"В момента ние не извършваме добив на дървесина и ползване на държавните горски територии в "Божурица". Целта на възобновителната сеч е подмяната на старото поколение на гора с ново поколение гора, т.е. да се ускори процесът на старите дървета с нови. Тези сечи се извършват по различни правила и са с различна интензивност, в зависимост вида на гората, нейното състояние и структура. Ползването и стопанисването на горите, които са държавна собственост се извършва съгласно нашия горско- стопански план, който е изготвен през 2013 година и е за 10-годишен период от време. Тези сечи се извършват периодично съгласно този план", обясни директорът на Държавно горско стопанство- Видин Радослав Николов.

В горското стопанство неколкократно са получавани сигнали, че се извършва сеч в "Божурица" и своевременно са правени проверки на място. Контрол колко точно е добитата дървесина може да се упражни чрез електронната информационна система.

"Във всеки един момент може да се види към дадено позволително за сеч колко превозни билета има издадени, кога са пътували камиони, с каква дървесина, с какво количество и какво направление."

В стопанисваните от горското стопанство гори има и такива на възраст над 100 години. Една част от тях, съгласно програмата на Изпълнителната агенция по горите, са оставени да бъдат във фаза на старост.

Още по темата може да чуете в звуковия файл.

Още от Еко свят