Иван Брегов: При политически зависима съдебна власт не можем да говорим за демокрация

Интервю на Силвия Великова с Иван Брегов

В работата на Висшия съдебен съвет имаме симулационни процедури, които позволяват решаването на редица въпроси зад кадър и зад сцената. Това каза в предаването "Преди всички" Иван Брегов, който обобщи резултатите от изследване на Института за пазарна икономика за публичността, прозрачността и отчетността на съдебната власт по собствена методология. Изследването обхваща периода от юли до септември 2017 година и включва оценка в четири степени.

Важни са темите като публичността и прозрачността, защото в нездрави общества с недълги демократични традиции зависимостите и непрозрачните назначения и управление на финансов ресурс и администриране на съдебната власт отварят вратата за политическо влияние, а когато имаме зависима политически съдебна власт, не можем да говорим за демокрация въобще, посочи Иван Брегов.

Крайната оценка на интервюираните варира между 37 и 72 точки, което е състояние на ограничена прозрачност на съдебната власт, при която нямаме яснота как се изразходват средствата от бюджета за съдебната власт, допуска се вмешателство и заобикаляне на конкурсите за назначение и има опасения от сериозно политическо влияние в работата на Висшия съдебен съвет, коментира Брегов.

За съжаление интервюираните потвърждават практиката, че се обръща повечко внимание на бързината, отколкото на качеството на съдебния акт, а това е най-лошата възможна пропорция, коментира Брегов частта от изследването, отнасяща се до това как качеството на съдебните актове се отразява на атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Инспекторатът не притежава добра обезпеченост от специалисти, които да четат в детайли делата, да обръщат внимание на тяхната сложност и оттам вече да се отнасят по-благосклонно към забавянето, ако то в резултат на това е спестило обжалване на две инстанции, допълни Иван Брегов и отбеляза:

Относно процедурите по назначаване и повишаване на съдиите, прокурорите и следователите, беше отчетен един страх сред магистратите, едно опасение по-скоро, а не страх, че бавно и полека се опитва да се измести процедурата, създадена в действащия Закон за съдебната власт, и да бъде подменена с командироване. Видяхме, че постъпи такова предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт няколко месеца след това.

Изследването е съпроводено с таблица, анализираща докладите и препоръките към българската държава от 1999 година насам, за деполитизация на ВСС. 

Цялото интервю е от звуковия файл.

Още от 12+3